Att tänka på vid demos och aktioner

The following is a bullet point-summary of a lecture about demo know-how for activists that we gave on our Day of Prisoner Struggles on April 6th, 2019. Unfortunately it is only available in Swedish.

Här följer några punkter som kan vara bra att tänka på i samband med en aktion eller demonstration.

Före

Träffas och prata i lugn och ro ihop er om vad ni vill åstadkomma, bilda vängrupp.

Gå igenom scenarier, möjligheter, risker, förhoppningar och farhågor. Tänk ut planer.

Prata om personliga gränser och rädslor. Hur ni reagerar i jobbiga situationer och vad ni har ni för behov.

När backar gruppen? Finns möjlighet att omgruppera om ni vill olika? Ha kontakt med andra vängrupper.

Bestäm en mötesplats om ni kommer ifrån varandra.

Gå tillsammans igenom informationen på “haffa-kortet”.

Fundera på själv, hur ska jag göra om jag blir haffad. Ska jag uppge min identitet, behöver någon kontaktas, jobbskift täckas upp, husdjur rastas, etc.

Planerar ni något lite mer olagligt så tänk extra på säker kommunikation, krypterade meddelanden etc., samt lägg namnet på någon lämplig jurist på minnet.

Sov, ät och drick ordentligt innan om det går.

På plats

Håll ihop och försök hålla lugnet.

Situationen kan kastas om helt plötsligt och er plan kanske inte längre fungerar. Backa och tänk ut en ny plan, improvisera eller haka på något som händer.

Skilj på socialt och politiskt, det kan vara svårt att inte bete sig som vanligt när en träffar sina vänner och bekanta på en demonstration men tänk på att alla inte vill hälsa eller prata som de brukar när de är där av andra skäl. Det finns såklart fördelar med att känna sig trygg och bekväm men det kan bli farligt att tappa fokus när det är t.ex poliser eller nazister i närheten.

Går du själv till en demo, haka på folk som gör det du vill göra men ha förståelse för att de kanske inte inkluderar dig i alla sina planer, håll kontakten efteråt och gå tillsammans nästa gång.

Ser du någon bli haffad, skadad eller liknande, kolla om du kan hjälpa till. Skriv till din lokala sol-grupp (solidaritetsgrupp).

Undvik att någon blir haffad! Tänk: ska de ta en får de ta alla. Det finns några effektiva metoder för att hindra polisen. Om polisen går in i en folkmassa, stå stabilt och lugnt i vägen. Bilda mänskliga murar runt poliser eller personer som riskerar att bli tagna. Utnyttja vårt antal, vi är alltid fler.

“Bilda kedjor” om polisen går in för att flytta på er och börjar rycka i folk. Kroka arm och ställ/sätt er så stabilt ni kan. Bättre förr än senare. Har du problem med fysisk kontakt eller att hålla en kedja, backa undan och gör något annat tex något avledande.

Solidarisk maskering. Polisen använder nu som regel kameraövervakning på alla demonstrationer och ”ansiktsigenkänning” i utredningar. Det finns alltså en poäng med att inte visa ansiktet. Även om ni själva inte har behovet att inte bli igenkänd efter en demonstration/aktion så kan en göra det för andra. Det minskar riskerna för dem som vill utföra mer riskabla uppgifter och ger möjlighet för er att haka på.

“De-arrest”. Ser du någon bli haffad, ställ er i vägen för polisen, försök dra tillbaka personen om den visar att den vill det.

Om du blir haffad kan du bli hållen olika länge beroende på vilket brott som misstänkts. Om du står i vägen för polisen och vägrar lyda deras order kan du bli ”omhändertagen” och frihetsberövad i max 6 timmar, förhörd och sedan släppt, och eventuellt misstänkt för brottet ”ohörsamhet mot ordningsmakten”. Se ”haffa-kort” för mer info.

Om du hamnar i ett förhör rekommenderar vi att INTE PRATA MED POLISEN eftersom det oftast gör mer skada än nytta. Du har all rätt att vara tyst och inte svara på frågor i ett förhör men det kan vara svårt att låta bli, särskilt om en varit inlåst själv i flera timmar. Dom är inte intresserade av din moraliska ståndpunkt eller din vilja att bli förstådd. Polisen brukar hota om straff, ljuga om bevis eller andras erkännande, etc., för att få dig att börja försvara dig. PRATA INTE, spara försvar till en eventuell rättegång.

När du kommer ut, kolla runt ifall någon väntar på dig utanför. Ta dig till trygg plats och kontakta din vängrupp, solidaritetsgrupp eller en vän som kan stötta.

Efteråt

Ta er till en trygg plats och kolla av hur alla mår. Pressa inte någon som mår dåligt att prata, skapa istället ett tryggt utrymme för personen att prata när den är redo.

Gå igenom era upplevelser av vad som hänt och ha förståelse för att de kan vara mycket olika.

Innan ni skiljs åt, ta er till en plats där alla kan ta sig säkert hem och följ varandra om det behövs.

Träffas och följ upp när allt lugnat ner sig. Det kan ta ett tag för tankar och intryck att landa samt för att se resultatet av en aktion.

Undvik alkohol och andra droger i den närmaste tiden efter en aktion och särskilt offentligt då det är lätt att öppet börja prata om det som just hänt. Dessutom för att vara beredda på en eventuell motreaktion på er aktion.

Träffa andra vängrupper och enskilda aktivister och utvärdera/organisera er tillsammans.

“Be careful with each other so we can be dangerous together”