Solidaritet efter Kungälv / Solidarity after Kungälv

Blev du eller har du en kamrat som blev omhändertagen av polis i samband med den antifascistiska demonstrationen den 1:a Maj i Kungälv? Har du funderingar eller behov av stöd inför eventuellt åtal, rättegång, eller straffpåföljd? Kontakta oss på abcgbg@riseup.net. För krypterad email, se https://abcgbg.net/about/


Were you or do you have a comrade that was apprehended by the police in connection with the antifascist demonstration on May 1st in Kungälv? Do you have questions or need support regarding an eventual prosecution, trial, or penance? Contact us at abcgbg@riseup.net. For encrypted email, see https://abcgbg.net/about/